Vinařství Jaroslav Springer E-shop

VÍNO A ZDRAVÍ

Jedna nebo dvě skleničky červeného vína denně může pomoci snížit riziko srdečních onemocnění. Je pravda, že alkohol má některé zdraví prospěšné účinky na srdce. Sklenka vína denně udržuje pod kontrolou hladinu cukru v krvi, a tak snižuje možnost vzniku cukrovky 2. typu. Antioxidanty obsažené ve víně zvyšují úroveň »dobrého« cholesterolu a také chrání tepny před škodlivými účinky »špatného « cholesterolu. Látka resveratrol, kterou víno obsahuje, pomáhá i zlepšovat paměť.Nicméně nadměrné pití alkoholu škodí

....

2,6 Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra.

2,7 Ježíš řekl (služebníkům): „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj.

2,8 A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli,

2,9 a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno ‒ nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli ‒ zavolal si ženicha

2,10 a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“

2,11 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.

 

pinot